Çocuk Oyun Parkları

Manisa Çocuk Oyun Parkı Satışı


Manisa Çocuk Oyun Parkı Satışı
Hızla gelişen bir şehir haline gelen Manisa, bu gelişimi büyük ölçüde inşaat sektöründe göstermektedir. Yeni yapılaşmalar sonucunda ise çocuk parkı ihtiyacı da artmıştır. Çocuklar için büyük öneme sahip olan çeşitli boyutlar ve renklerdeki oyun elemanlarından oluşan çocuk parkları, aynı zamanda çocukların oynarken hem eğlenmesine, hem sosyalleşmesine, hem de renk, boyut, biçim, şekil gibi kavramları öğrenmelerine yardımcı olur. Çocuk arkadaşlarıyla birlikte oynarken paylaşmayı, beklemeyi, iş birliği yapmayı da öğrenebilir. Buna ilaveten çocuklar oyun donatıları ile oynayarak hem meraklarını giderir tatmin olurlar hem de objelerin özelliklerini inceler ve keşfederler.

Çocukları şiddetten koruma Ulusal Birliği (NSPCC) kuruluşu ise yerel yönetimlere çocukların güven içinde oynayabilecekleri, iyi tasarlanmış park alanları oluşturmaları gerektiği üzerinde durmaktadır. Çocuk oyun alanları kentsel yeşil alan planlamasında önemli bir yeri olan yeşil alan sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır. Manisa'da Çocuk Oyun Parkları da bu amaçla uygun alanlarda yerlerini almıştır.

İyi tasarlanmış ve doğru kullanılan oyun alanları çocuklar üzerinde pozitif duygusal gelişim yaratır. Oyun alanları küçük yaştaki çocukların yeni oyun metotları keşfetmeleri ve risk almaları yönünde geliştirir. Ebeveynler bir güvenlik problemi dışında direkt müdahale etmeden gözleyerek, denetleyerek çocukların duygusal gelişimine yardımcı olur.

Oyun araçları tasarımında malzemenin çevresel, ekonomik ve güvenlik kriterleri göz önüne alınarak kullanımı çocuk oyun alanlarında en rasyonel çözümü getirecektir.

Şehir, çocuk ve oyun kavramlarını gündelik hayatta birbiriyle buluşturmak giderek güçleşmektedir. Şehirler sadece çocuklar için değil büyükler için de giderek yaşanmaz hale geliyor. Hızla betonlaşan ve plastikleşen kentlerde ‘oyun’ ise ancak belirli sınırların içine hapsedilmiş olarak var olabiliyor çocuğun dünyasında. Kentleşme olanca hızıyla devam ederken bu hızın ivmesine paralel olarak maalesef betonlaşma süreci de beraberinde gelmektedir. Fakat göze çarpan konu ise sayılarının yeterli olmamasıdır. Bu konuda belediyelere, diğer yerel yönetimlere ve inşaat şirketlerine büyük görev düşmektedir. Çocuk oyun parkları için yeterli alan ayrılmalı ve hatta konut projelerinde planlanan ikamet edecek kişi sayısına göre çocuk oyun parkları için zorunlu alanlar ayrılmalıdır.

Özellikle konut alanlarının çok yüksek katlı binalarla ve bitişik nizam planlanması, yeterli yeşil alan ve çocuk oyun parkları için alanların ayrılmaması, çocukların ve doğal olarak ebeveynlerin kapalı alanlara hapsolmasını, daha kısıtlı çevrelerde hareket etmeye çalışmasına neden olmuş ve çocuklarda hiperaktiviteden, aşırı kiloluluğa, yetersiz kas gelişiminden, asosyalliğe kadar pek çok rahatsızlık ortaya çıkmaktadır.

Firmamız Çocuk Oyun Parkları, Manisa ve bölgesinde çocuk oyun parkı satışı ve montajı hizmeti vermektedir. Satışını yapmış olduğumuz çocuk oyun parkları, gerekli yüksek kalite standartlarına sahip olup, nakliye ve montaj işlemleri firmamızın profesyonel ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Manisa Çocuk Oyun Parkı ihtiyaç ve talepleriniz için firmamıza ulaşabilirsiniz.

 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 14969

Bu sayfayı paylaş